OBCE
     
  Vyberte si kraj kliknutím do mapy. Referencie  
 

Objednávka služieb - v prípade záujmu zašlite NÁVRATKU poštou. Návratku si môžte stiahnuť tu.

Pre prehliadanie a tlačenie rozpisov vo formáte PDF potrebujete mať v počítači nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov. Prehliadač Foxit Reader si môžte stiahnuť tu.

Mapa - kraje

Univerzálnymi vozidlami na zvoz komunálnych odpadov zabezpečujeme vyprázdňovanie všetkých druhov nádob (kovové, plastové, 1.100 l - sídliskové....). Možnosť vyprázdňovania všetkých nádob jedným vozidlom umožňuje odstrániť veľký počet malých kuka nádob z miest, kde sú nahraditeľné väčšími nádobami, prípadne nahradiť veľkokapacitné kontajnery kontajnermi sídliskovými. Takouto zámenu nádob nielenže ušetríte finančné prostriedky ale aj skultúrnite niektoré miesta.
Ponúkame jednotnú cenu za vývoz odpadu z jednej nádoby, ktorá zahŕňa:

 • náklady za zber
 • manipuláciu s nádobou
 • náklady za prepravu odpadu
 • náklady za zneškodnenie odpadu
 • Pravidelný zber podľa požiadaviek
 • Jednotné ceny na celý rok
 • Nájom nádob
 • Vývoz všetkých druhov nádob jedným univerzálnym vozidlom
 • Možnosť výmeny nádob za kontajner prípadne veľkoobjemové za menšie (sídliskové)
 • Zníženie nákladov na zber a likvidáciu odpadov racionalizáciou zberu
 • Vyrátanie optimálnych poplatkov pre občanov
 • Zabezpečenie plného servisu v legislatíve

 

Vývoz veľkoobjemových nádob (VKK):
Pretože v domácnosti sa vyskytuje aj odpad veľkých rozmerov, je potrebné vykonávať zber veľkého odpadu minimálne 2x do roka. Navrhujeme vykonávať zber tohto odpadu dvoma spôsobmi:
A) veľkoobjemový kontajner sa pristaví na dohodnuté miesto.
B) nákladným vozidlom sa odpad zoberie a odvezie na likvidáciu spred domov, kde odpad vyložia občania

Referencie – mestá a obce
Mesto Sobrance
Mesto Kráľovský Chlmec
Mesto Velké Kapušany
Mesto Dobšiná
Obec Jovsa – okr. Michalovce
Obec Zemplínska Teplica – okr. Trebišov
Obec Bežovce – okr. Sobrance
Obec Plešivec – okr. Rožňava
Obec Gemer – okr. Revúca
Obec Číž – okr. Rimavská Sobota
Obec Mlynky – okr. Spišská Nová Ves
Obec Haniska – okr. Prešov
Obec Kokšov Bakša – okr. Košice okolie
Obec Čičava – okr. Vranov nad Topľov
Obec Papín – okr. Humenné
Obec Zemplínske Hámre – okr. Snina
Obec Jaklovce – okr. Gelnica
Obec Smilno – okr. Bardejov

.... ďalších cca 600 subjektov košického, prešovského a banskobystrického kraja.

KOŠICKÝ KRAJ PREŠOVSKÝ KRAJ BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ