SLUŽBY
     
     

Spoločnosť FÚRA , s.r.o. poskytuje služby v nasledujúcich oblastiach:

  • NAKLADANIE S ODPADMI - ODVOZ A LIKVIDÁCIA
  • SEPAROVANÝ ZBER
  • KOMUNÁLNY ODPAD
  • LIKVIDÁCIA ODPADOV - SKLÁDKOVANÍM
  • KOMPOSTOVANIE ODPADU
  • ZBER NADROZMERNÉHO ODPADU
  • ZBER NEBEZPEČNÝCH ODPADOV
  • PREKLÁDKOVÉ STANICE
  • EKOLOGICKÉ PORADENSTVO – LEGISLATÍVA
  • ZIMNÁ ÚDRŽBA – LETNÁ ÚDRŽBA