KONTAKT
     
     


Sídlo spločnosti:

Fúra s.r.o.
SNP 77, 044 42 Rozhanovce


Korešpondenčná adresa:

Fúra s.r.o.
Jantárová 1
040 01 Košice
fura@fura.sk


Dispečerské pracovisko:
tel. 055 / 676 0132
fura@fura.sk

Úsek pre komunálny odpad:
Mgr. Lucia FÚROVÁ tel. 0911 902 941
komunal@fura.sk

Úsek pre separovaný zber, VKK a NO:
p. Martina KOVÁČOVÁ tel. 0903 902 092
kontajner@fura.sk


Ekonomický úsek:
Fakturačné oddelenie:
tel. 055/676 01 32
fura@fura.sk


Uzatváranie zmlúv, dodatkov:
p. Šoltésová tel. 0903 902 795
soltesova@fura.skSkládky:


Skládka - Svätuše (K.Chlmec-Trebišov)
Vedúci skládky: 056 / 632 1745

skladka.svatuse@fura.sk

Skládka - Husák (Sobrance-Michalovce)
Vedúci skládky: 056 / 659 3250
mob: 0903 902 001

skladka.husak@fura.sk

Skládka - Štítnik (Rožňava)
Vedúci skládky: 0903 902 642

skladka.stitnik@fura.sk

Skládka - Papín (Humenné-Snina)
Vedúci skládky:
mob: 0911 064 296

skladka.papin@fura.skCentrálne dielne a sklady:

SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Vedúci majster: mob: 0903 902 788