PREKLÁDKOVÉ STANICE
   
 


Jednou z progresívnych metód prepravy a likvidácie odpadov je výstavba prekládkových staníc odpadov. Prekládkové stanice budujeme všade tam, kde z akýchkoľvek príčin nieje možné odpady zneškodňovať. Na prekládkových staniciach je možné likvidovať celú škálu odpadov.
Výhodou takýchto dočasných stavieb je dostupnosť a úspora nákladov.
Odpad dovezených v malých množstvách na prekládkovú stanicu prostredníctvom nakladačov preložíme do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré vyvezú odpad na miesto likvidácie.

Prekládkové stanice sú tak ako skládky odpadov prevádzkované v zmysle legislatívy a zároveň zabezpečované proti nežiadúcim vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí

 
         
  SOBRANCE OKRES MICHALOVCE OKRES TREBIŠOV OKRES KOŠICE - OKOLIE OKRES GELNICA OKRES ROŽŇAVA OKRES SPIŠKÁ NOVÁ VES