OKRES SVIDNÍK
   
Návrat na mapu kraja
         
 

Belejovce
Beňadikovce
Bodružal
Cernina
Cigla
Dlhoňa
Dobroslava
Dubová
Dukovce
Fijaš
Giraltovce
Havranec
Hrabovčík
Hunkovce
Jurkova Voľa
Kalnište
Kapišová
Kečkovce
Kobylnice
Korejovce
Kračúnovce
Krajná Bystrá
Krajná Poľana
Krajná Porúbka
Krajné Čierno
Kružlová

Kuková
Kurimka
Ladomirová
Ladomirová
Lúčka
Lužany pri Topli
Matovce
Medvedie
Mestisko
Mičakovce
Miroľa
Mlynárovce
Nižná Jedľová
Nižná Písaná
Nižný Komárnik
Nižný Mirošov
Nižný Orlík
Nová Polianka
Okrúhle
Príkra
Pstriná
Radoma
Rakovčík
Rovné
Roztoky
Soboš
Stročín
Svidnička
Svidník
Šarbov
Šarišský Štiavnik
Šemetkovce
Štefurov
Vagrinec
Valkovce
Vápeník
Vyšná Jedľová
Vyšná Písaná
Vyšný Komárnik
Vyšný Mirošov
Vyšný Orlík
Železník
Želmanovce