OKRES KOŠICE - OKOLIE
 
Návrat na mapu kraja
         
 

Bačkovík
Baška
Belža
Beniakovce
Bidovce
Blažice
Bočiar
Bohdanovce
Boliarov
Budimír
Bukovec
Bunetice
Buzica
Cestice
Čakanovce
Čaňa
Čečejovce
Čižatice
Debraď
Drienovec
Družstevná pri Hornáde
Ďurďošík
Ďurkov
Dvorniky-Včeláre
Geča
Gyňov
Hačava
Háj
Haniska
Herľany
Hodkovce
Hosťovce
Hrašovík
Hýľov
Chorváty
Chrastné
Janík
Jasov

 

Kalša
Kecerovce
Kecerovský Lipovec
Kechnec
Kokšov-Bakša
Komárovce
Kostoľany nad Hornádom
Košická Belá
Košická Polianka
Košické Olšany
Košický Klečenov
Kráľovce
Kysak
Malá Ida
Malá Lodina
Medzev
Milhosť
Mokrance
Moldava nad Bodvou
Mudrovce
Nižná Hutka
Nizna Kamenica
Nižná Myšľa
Nižný Čaj
Nižný Klátov
Nižný Lánec
Nová Polhora
Nováčany
Nový Salaš
Obišovce
Olšovany
Opátka
Opiná
Paňovce
Péder
Perín-Chým
Ploské
Poproč
Rákoš
Rankovce
Rešica
Rozhanovce
Rudník
Ruskov
Sady nad Torysou
Seňa
Skároš
Slančík
Slanec
Slanská Huta
Slanské Nové Mesto
Sokoľ
Sokoľany
Svinica
Šemša
Štós
Trebejov
Trsťany
Trstená pri Hornáde
Turňa nad Bodvou
Turnianska Nová Ves
Vajkovce
Valaliky
Veľká Ida
Veľká Lodina
Vtáčkovce
Vyšná Hudka
Vyšná Kamenica
Vyšná Myšľa
Vyšný Čaj
Vyšný Klátov
Vyšný Medzev
Zádiel
Zlatá Idka
Žarnov
Ždaňa
 
             
 
 
©2007 FÚRA, s.r.o.