KONTAKT
     
     


Sídlo spločnosti:

Fúra s.r.o.
SNP 77, 044 42 Rozhanovce


Korešpondenčná adresa:

Fúra s.r.o.
Jantárová 1
040 01 Košice
fura@fura.sk


Dispečerské pracovisko:
tel. 055 / 676 0132
dispecer@fura.sk

Úsek pre komunálny odpad:
p. Verešpej tel. 0911 902 941
verespej@fura.sk

Úsek pre separovaný zber, VKK a NO:
p. Vargová tel. 0903 902 092
vargova@fura.sk


Ekonomický a technický úsek:
Fakturačné oddelenie:
p. Kunzová tel. 0903 902 234
kunzova@fura.sk


Uzatváranie zmlúv, dodatkov:
p. Šoltésová tel. 0903 902 795
soltesova@fura.skSkládky:


Skládka - Svätuše (K.Chlmec-Trebišov)
Vedúci skládky: 056 / 632 1745
mob: 0903 902 336

skladka.svatuse@fura.sk

Skládka - Husák (Sobrance-Michalovce)
Vedúci skládky: 056 / 659 3250
mob: 0903 902 001

skladka.husak@fura.sk

Skládka - Štítnik (Rožňava)
Vedúci skládky: 0903 902 642

skladka.stitnik@fura.sk

Skládka - Papín (Humenné-Snina)
Vedúci skládky:
mob: 0911 902926

skladka.papin@fura.skCentrálne dielne a sklady:

SNP 77, 044 42 Rozhanovce
Vedúci majster: mob: 0903 902 763