ÚVOD

 
     

Výhercovia súťaže v kreslení

Snažíme sa zaviesť nové technológie zberu odpadu, čím znižujeme náklady a prinášame novú kultúru do podnikania s odpadmi. Cieľavedomou a kontinuálnou prácou denne hľadáme možnosti znižovania nákladov, čo sa prejavuje stabilizáciou poplatkov za odpady odvádzané občanmi.
Prvou prioritou je separovaný zber, ktorý znižuje množstvo odpadu. Preto je našou snahou vytvoriť také podmienky pre občanov, ktoré ich budú motivovať a tak sa separovaním odpadu naučia vnímať ekologické hodnoty, ako aj využívať potenciál druhotných surovín.
Budovaním stredísk v regiónoch kde pôsobíme a zakladaním menších prevádzok sa dostávame bližšie k zákazníkom, čím zároveň v mikroregiónoch uchovávame, prípadne vytvárame existujúce pracovné príležitosti.

Využite naše skúsenosti a dajte nám možnosť realizovať ich aj u Vás. Najdôveryhodnejšie referencie o našej firme môžete získať od svojich kolegov, ktorý s nami spolupracujú. Prípadné nejasnosti Vám radi osobne objasníme.

V súčasnosti obsluhujeme viac ako 1.700 kusov 1.100 l (sídliskových) kontajnerov a 60.000 kusov 110 l kuka-nádob čo predstavuje viac ako 500-tisíc spokojných zákazníkov


 
 
counter